NEWS

05/20 (Fri.) Onitsuka Tiger NAGOYA เปิดใหม่อีกครั้ง!

ร้าน「Onitsuka Tiger NAGOYA」ที่เปิดในปี 2013 ในฐานะที่เป็นร้าน Flagship store

ของจังหวัดนาโกยา

หลังจากปิดปรับปรุงร้านใหม่ได้เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 20

พ.ค. (ศ.)

โดยเป็นร้านที่ทุกท่านจะสามารถสนุกไปกับการจับจ่ายซื้อของได้ใน

บรรยากาศที่รีแล็กซ์มากยิ่งขึ้น

オニツカタイガースタイルブック5939 襤褸(らんる)

Mexico 66 / ¥15,120 (TAX in)
No. TH6N0N.5050
Size. 22.5 – 28.0, 29.0cm

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดร้านหลังจากปรับปรุงใหม่

ได้มีการนำสินค้าใหม่อย่าง “Ranru”

มาเปิดจำหน่ายล่วงหน้า

“Ranru” คือ

การนำเศษผ้าทีละชิ้นๆมาเย็บอย่างประณีตไปบนเสื้อผ้าที่ใส่จนเก่าแ

ล้ว

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีการใช้สลับไปกับการซ่อมแซม

เนื้อวัตถุดิบมีการใช้ผ้าค้างสต็อคอย่างผ้า Bingo kasuri

ที่เหลืออยู่ในโกดัง

แสดงให้เห็นถึงการนำมารีไซเคิลให้สวยงามโดยมีเนื้อสัมผัสที่เป็นเ

อกลักษณ์และคงคอนเซปต์ของ “Ranru”

※ เนื่องจาก Ranru

คืองานทำมือที่เนื้อผ้าเกิดจากการเย็บเศษผ้าเข้าด้วยกัน

จึงจะเกิดปมหรือรอยเย็บของเนื้อผ้าและด้าย

※ เนื่องจากมีการใช้เนื้อผ้าที่มีการย้อมให้เป็นสีน้ำเงิน・สีอินดิโก้

จึงอาจเกิดสีตกบนถุงเท้าได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอต้อนรับทุกท่านในการมาเยี่ยมชมที่ร้าน