NEWS

Nov 20 2014

舉辦举办「M / mika ninagawa」LAUNCH PARTY!

以攝影師和電影導演身份活躍的蜷川實花女士監製的品牌「M / mika ninagawa」與Onitsuka Tiger共同舉辦的Capsule Collection!

 

20141107-_38A9277

 

為配合銷售,發售前夜在※表參道店舉辦。僅一夜時間的聚會,整個會場全部就被展品的顏色薰染,變成了亮紅色的會場。

 

20141107-_38A940020141107-_38A941420141107-_38A9285

 

在Onitsuka Tiger MAGAZINE的Snap,相關參考照片將陸續發表。敬請期待!

此外,「M / mika ninagawa」與Onitsuka Tiger的展覽商品現已開始售賣。敬請光臨本店!

 

20141107-_38A9339